Til innhold

Råd ved utilsiktet egeninjeksjon

Dersom du har stukket deg med en nål som har vært i kontakt med en fiskevaksine, skal du umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp, selv om du tror at du har injisert kun en liten mengde vaksine eller ikke noe i det hele tatt.

 

Søk legehjelp umiddelbart

Dette er av største betydning, selv om du mener at lite eller ingen vaksine er blitt injisert.

Ta med informasjonsbrosjyren til legen

Ta pakningsvedlegget for vaksinen og/eller egeninjeksjon brosjyren med deg til legen.

Opplever du symptomer?

Har du vedvarende smerte, hevelse, feber eller misfarging av huden mer enn 12 timer etter injeksjonen? Kontakt legen din igjen.