Til innhold

Vaksine-i-fisk – vaksinasjonstjenester utført av eksperter

Visste du at våre eksperter i PHARMAQ Fishteq årlig vaksinerer nærmere 100 millioner settefisk bare i Norge? Vi kjenner vaksinene, vi kjenner NFT-maskinene, og vi vet hvordan vi skal ta vare på fisken din. Trenger du hjelp til vaksinering? Bruk våre eksperter.

Maskinell og manuell vaksinering

PHARMAQ Fishteqs medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring med vaksinering av fisk. De er i stand til å vaksinere et høyt antall fisk på en skånsom og effektiv måte, samtidig som stressnivået hos fisken holdes på et minimum.

Vi tilbyr både maskinell og manuell vaksinering av høy kvalitet. Med maskinell vaksinering får du imidlertid en raskere og mer homogen vaksinering. Teamet vårt kan også spore kvaliteten på vaksineringen og levere gode sluttrapporter, inkludert antall fisk vaksinert og sorteringsresultater fra vaksinasjonsprosessen. I tillegg er ekspertene våre godt kjent med NFT-maskinene etter flere års erfaring, og vi sørger for nøyaktig kalibrering av doser og korrekt injeksjonspunkt før hver oppstart. Ved å velge PHARMAQ Fishteq sørger du for best mulig velferd for fisken din.

Hvor finner du vaksinasjonstjenestene våre?

PHARMAQ Fishteq vaksinerer fiskene dine på en profesjonell, bærekraftig og lønnsom måte. Fra 2021 tilbys denne tjenesten til kundene våre i Norden. Pris er basert på antall vaksinerte fisk.

Vi samarbeider også med selskaper i andre land for å kunne tilby denne tjenesten globalt:

Ta kontakt med PHARMAQ Fishteq eller en av våre internasjonale partnere for en uformell prat om vaksinasjonsproduktene og -tjenestene våre.

Hvorfor bør du vaksinere fisken?

Våre vaksiner fører til færre sykdommer og bidrar til bærekraftig, lønnsom vekst innen fiskeoppdrett. Videre reduseres behovet for antibiotika og kjemikalier, noe som reduserer miljøpåvirkningen.

Forutsigbare vaksiner og gode vaksinasjonsrutiner kombinert med god sykdomshåndtering kan:

  • sørge for bedre fiskehelse og bidra til høyere overlevelsesrate
  • sørge for lavere produksjonskostnader
  • sikre en viktig fiskeeksport og handel
  • sørge for forbedret matsikkerhet for forbrukere verden over

Ved å bruke PHARMAQ Fishteqs produkter og tjenester investerer du i fiskehelse, fiskevelferd og lønnsomhet.

NFT-modellene våre

Vi vet at behovene dine varierer, og derfor har vi utviklet tre forskjellige NFT-modeller. Hvilket vaksineringsregime du velger, altså hva slags kombinasjon av vaksiner som skal brukes til å immunisere fisken, er med på å bestemme hvilken modell som passer best for deg.

Les mer om NFT-modellene her Les mer