Til innhold

PHARMAQademy Aqua Nor 2023

 

PHARMAQ har gleden av å invitere til PHARMAQademy under Aqua Nor uken, tirsdag 22. August 2023, i Banksalen, Trondheim. Det blir foredrag og paneldebatt innenfor temaene:

 

  • Utfordringer med sår i lakseoppdrett
  • Sekvenseringsverktøy - nye muligheter innenfor diagnostikk
  • Paneldebatt om ILA

 

Fagdagen er gratis og holdes på norsk med simultanoversettelse til engelsk. 

Meld deg på i dag - kun 100 ledige plasser!Program

15:00 Velkommen

Bernt Martinsen, PHARMAQ

Ett innovativt år med produksjon av laks på land i Bue Salmon

Asbjørn Dyrkorn Løland, Bue Salmon

Potensialet i NGS - Bruksområder i akvakultur

Helene Bevan, PHARMAQ Analytiq

Gill health, microbial dysbiosis and husbandry interventions at sea

Simon Mackenzie, University of Stirling

Kaffepause

Utvikling av ALPHA JECT Moritella og erfaringer fra felt

Monica Gausdal-Tingbø, PHARMAQ

Felterfaringer med ALPHA JECT Moritella

Silje Fløtnes Hansen, Nordlaks

Kaffepause

Sekvensanalyser gir ny innsikt i hvordan virussykdommene spres

Marius Karlsen, PHARMAQ

Paneldebatt om ILA

Deltakere:

Ingebjørg Oddsdotter Sævareid, Grieg Seafood ASA

Henrik Duesund, Cermaq

Per Anton, Åkerblå

Olav Breck, Mattilsynet

Lone Flyvholm, Sjømat Norge

19:15 Avslutning

19:30 MiddagKonferansier

Randi Nygaard Grøntvedt er biolog med en doktorgrad innen fiskeimmunologi fra Universitetet i Tromsø, og jobber siden sommer 2021 som regionsjef for Sjømat Norge. Hun har tidligere vært forsker i Veterinærinstituttet og daglig leder for konsulentselskapet INAQ AS, der faglige problemstillinger innenfor fiskehelse og spesielt lakselus har vært hovedfokus.

Bernt Martinsen har vært Daglig Leder i Pharmaq siden november 2021. Startet i fiskehelsebransjen i forgjengeren til Pharmaq, Alpharma, i 1994. Han har hatt ulike roller i selskapet oppgjennom årene, først i FoU avdelingen senere med mer og mer kommersielt ansvar, og siden 2012 som leder for den kommersielle virksomheten i alle laksemarkeder og i bass- og bream-markedene i Middelhavet. Bernt er utdannet veterinær fra Veterinærhøgskolen i Oslo og har en PhD fiskefarmakologi fra samme sted i 1993. Bernt har også jobbet med diagnostikk ved Veterinærinstituttet i nesten 2 år før 1990.

Foredragsholder

Asbjørn Dyrkorn Løland er FOU-leder i Bue Salmon. Han er utdannet fiskehelsebiolog og har erfaring fra forskning og utviklingsarbeid hos EWOS, PHARMAQ Analytiq og Akvahub. Som FOU-leder er det Asbjørn sin oppgave å generere, formidle og bidra til å implementere kunnskap i Bue Salmon sin organisasjon. I dag skal Bue Salmon dele noen nøkkeltall, innsikt og erfaringer fra første år med drift fra piloten i Bulandet.

Foredragsholder

Helene Bevan er molekylærbiolog, med mastergrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen. Hun har god kjennskap til mikrobielle sykdomsutfordringer i norsk akvakultur og erfaring med utvikling av molekylære diagnoseverktøy. Hun har jobbet med utvikling av NGS siden 2020, og er i dag Pharmaq Analytiq’s avdelingsleder for NGS.

Foredragsholder

Professor Simon MacKenzie is the Head of the Institute of Aquaculture and runs an active and vibrant multi-disciplinary research team engaged in different aspects of immunity, physiology, ecology, welfare and disease in fish with an underpinning focus upon molecular regulation. He has spent the past 20 years mainly working upon experimental models relevant to fish health with a particular emphasis upon the evolution of the immune system and health and welfare in aquaculture. Recent work focuses upon gill microbiomes and fish husbandry management, the molecular regulation of smoltification and insect meals as immunomodulators in fish. Currently, Professor MacKenzie is the co-Editor in Chief of Frontiers in Aquaculture a new journal in the aquaculture sphere.

Foredragsholder

Monica Gausdal Tingbø er seniorforsker (Principal Scientist) i formuleringsavdelingen i Pharmaq. Hun har vært i Pharmaq siden 2013 og jobber med immunoassays og antistoffbaserte metoder i tillegg til å være prosjektleder for blant andre Moritellaprosjektet. Monica er fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø og før hun begynte i Pharmaq jobbet hun i Nofima fra 2001 til 2012.

Foredragsholder

Silje Fløtnes Hansen er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Tromsø og har jobbet i havbruksnæringen siden 2011. Hun har jobbet i Åkerblå tidligere, der hun fulgte opp fisk i matfiskanlegg og settefiskanlegg. I dag jobber hun i Nordlaks sin fiskehelseavdeling.

Foredragsholder

Marius Karlsen jobber som Senior Teknisk Manager i PHARMAQ. Han har jobbet med løsninger for bekjempelse og kontroll av en rekke sykdommer hos laks siden 2004. Hans nåværende arbeid inkluderer blant annet smittesporing av laksevirus ved hjelp av sekvens-analyser.

Paneldebatt deltaker

Ingebjørg Oddsdotter Sævareid er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen, og har jobbet i havbruksnæringen siden 2007. Hun har jobbet med utvikling og salg av fiskevaksiner, ernæring og velferd. Ingebjørg jobber i dag som Global Fish health manager i Grieg Seafood ASA.

Paneldebatt deltaker

Henrik Duesund er Global F&U ansvarlig innenfor fiskehelse i Cermaq. Siden starten i Cermaq i 2008 har han jobbet med en rekke forskjellige fiskehelse problemstillinger i Cermaqs tre produksjonsområder, Norge, Chile og Canada. Helt siden starten har ILA vært et sentralt tema både i Chile og Norge, og Cermaq har etter hvert bygget seg opp en del erfaringer rundt dette viruset.

Paneldebatt deltaker

Lone Flyvholm jobber som fagsjef innenfor Helse og Miljø i Sjømat Norge, og har bakgrunn som veterinær fra Københavns universitet. Hun har de siste 10 årene hatt regulatoriske prosesser innen veterinærområdet som hovedfelt, herav de seneste 5 årene i Sjømat Norge med fisken i fokus.

Paneldebatt deltaker

Olav Breck er utdannet veterinær og har en PhD knyttet til fiskehelse ved Universitetet i Bergen. Han har jobbet innenfor akvakultur siden 1985, de første årene i en fiskehelsetjeneste sør for Bergen. Fra 1988 fram til 2019 var han ansatt i Mowi, med oppgaver knyttet til fiskehelse, ernæring og FoU, mens han de siste årene hadde ansvar for rensefiskproduksjonen i selskapet. Siden 2019 har han jobber som seniorkonsulent ved Mattilsynets hovedkontor, seksjon fiskehelse og fiskevelferd.

Paneldebatt deltaker

Per Anton er en erfaren veterinær som sammen med MarinHelse AS gikk inn i Åkerblå Group-systemet i juli 2020. Han ble uteksaminert ved Justu's Liebig University i Tyskland i 1993 og har jobbet tett med oppdrettsnæringen siden. Per Anton startet selskapet MarinHelse AS i 2000, og dette selskapet vokste til å bli det største fiskehelseselskapet i Norge i 2019. Han har også en stilling ved Universitetet i Tromsø hvor han underviser i fiskehelse og fiskevelferd. Per Anton har alltid vært fokusert på drift og operasjonelle prosedyrer i felt. Han har jobbet i flere år både på ferskvannsanlegg og på sjølokaliteter langs norskekysten. Han har også jobbet for internasjonale kunder både i Irland og i Russland. Han har deltatt i mye vitenskapelig arbeid og er medforfatter av flere vitenskapelige artikler knyttet til fiskehelse i fiskeoppdrett.