Til innhold

Histopatologisk hjertescore

 

Dersom man ønsker å sammenligne hjertepatologi forårsaket av en bestemt sykdom mellom fiskegrupper, eller følge utviklingen i en gruppe over tid, kan det være nyttig å benytte vår hjertescore. PHARMAQ Analytiq sitt team av veterinærpatologer har svært lang erfaring med scoring av hjertepatologi i smitteforsøk med kardiomyopatisyndrom (CMS), hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) og pankreassykdom (PD). Vi har skreddersydde og validerte skoringmetoder tilpasset hver sykdom. Metoden er en semi-kvantitativ der sykdomsforandringer forårsaket av den aktuelle sykdommen graderes fra 0-4 av en dedikert veterinær patolog. Vi kan tilpasse scoringen til ditt prosjekt for å optimalisere muligheten til å detektere forskjeller mellom grupper.  

 

Histopatologi kombinert med PCR for et helhetlig bilde 

Sammen med histopatologisk hjertescore kan PCR for piscint reovirus (PRV), piscint myokardittvirus (PMCV) og salmonid alfavirus (SAV) gi et godt grunnlag for å sammenligne grupper i f.eks. smittestudier der vaksine, fôr eller ulike genotyper skal sammenlignes. Dersom hjertescore brukes i et feltstudie er PCR ofte nødvendig for å sikkert utelukke co-infeksjon eller skille mellom årsaksforhold ved milde og/eller uspesifikke forandringer.  

 

Hjertescore inngår ikke i vår standard diagnostikktjeneste siden den er mest egnet til kontrollerte studier. Vi bistår gjerne med veiledning rundt studiedesign, prøvetaking og analyser. Følg denne lenken for mer informasjon om støtte til kundeprosjekter. 

 

Ta kontakt på phq.analytiq.projects@zoetis.com om du ønsker mere informasjon og vurderer om hjertescore kan være nyttig i ditt neste prosjekt.