Til innhold

Histopatologisk gjellescore

 

Om man ønsker å gjøre statistisk analyse av histologidata for undersøke utviklingen av gjellehelsen i en fiskegruppe over tid eller sammenligne gjellestatus mellom to ulike grupper anbefaler vi gjellescoring. Vår gjellescore er en semi-kvantitativ metode der sykdomsforandringer i vevet blir gradert fra 0-4 av en dedikert veterinær patolog. Vi kan skreddersy scoringen til ditt prosjekt for å gi mest mulig relevante data. 

Histopatologi kombinert med PCR for et helhetlig bilde 

Tilstedeværelse eller fravær, og mengde av kjente gjelleagens kan være nyttig informasjon for å gi et helhetlig bilde i gjelleprosjekter. Svaber av gjellene til PCR analyse er derfor vanlig å kombinere med gjellescore. Vi bidrar gjerne med rådgivning rundt hvilke PCR analyser som kan være relevante for ditt prosjekt. 

 

Utvalg og antall fisk til prøvetakning

Utvalget av fisk og antall fisk er avgjørende om gjellescoren skal gi et representativt bilde av fiskegruppen. Gjeller fra f.eks. 5 taperfisk gir ikke nødvendigvis et representativt bilde av gjellestatus på fiskegruppen. Hvor mange fisk man trenger å prøveta kommer an på variasjon og prevalens av gjelleforandringene. Vi bistår gjerne med rådgivning rundt prøvetaking, valg av analyser og studiedesign.  

Gjellescore inngår ikke i vår standard diagnostikktjeneste siden den er mest egnet til kontrollerte studier. Vi bistår gjerne med veiledning rundt studiedesign, prøvetaking og analyser. Følg denne lenken for mer informasjon om støtte til kundeprosjekter. 

 

Ta kontakt på phq.analytiq.projects@zoetis.com om du ønsker mere informasjon og vurderer om gjellescore kan være nyttig i ditt neste prosjekt.